Pasiunea pentru calitate

Siguranţa alimentară garantată a devenit nu doar misiunea personală a companiei Transavia, ci şi principalul aspect care personalizează produsele noastre pe piaţa industriei alimentare.

În cadrul companiei Transavia, siguranța alimentară presupune aplicarea tuturor normelor care sprijină și asigură realizarea de produse a căror valoare nutritivă și consum stau la baza unei alimentații sănătoase. Toate aceste aspecte se traduc prin încrederea clienților și consumatorilor în produsele noastre. Transavia îşi desfăşoară activitatea în sistem integrat, în conformitate cu normele europene în vigoare.

Pentru sporirea gradului de siguranță alimentară, în unităţile de producţie ale companiei nu au acces decât autovehicule ale firmei care sunt dezinfectate suplimentar atât la intrarea cât şi la ieşirea din incinta unităţii, iar la sfârşitul programului toate maşinile de transport sunt spălate şi dezinfectate în mod suplimentar. De asemenea, și aleile de acces şi transport din companie sunt dezinfectate zilnic.

Personalul companiei dispune de echipamente de protecţie sterile cu grad sporit de securitate şi instruit să respecte cu stricteţe regulile restrictive de acces şi circulaţie în interiorul unităţilor de producţie.

Sistemul de management al siguranţei produsului alimentar Transavia are la bază prevederile legale şi de reglementare privind producţia în industria alimentară conţinute în legi, ordine, hotărâri, norme și standarde emise de instituţiile abilitate. Astfel, calitatea produsului Transavia este urmărită şi controlată pe tot parcursul lanţului integrat de producţie.

Produsele sunt protejate împotriva oricărei contaminări datorate deşeurilor animale, casnice, industriale, agricole, care pot fi prezente în proporţie periculoasă pentru sănătate. În permanență sunt luate măsuri adecvate pentru a garanta că aceste deşeuri nu sunt folosite sau evacuate într-o manieră care poate reprezenta un risc pentru sănătate prin intermediul alimentelor.

Producerea materiilor prime agricole se realizează astfel încât apa utilizată la irigat sau în hrana păsărilor să nu constituie un risc pentru sănătatea consumatorilor prin intermediul alimentelor. Măsurile de control a contaminanţilor din aer, sol, apă, nutreţuri, fertilizatori, pesticide, medicamente veterinare sau alţi agenţi utilizaţi sau măsurile de control a furajelor şi păsărilor, sunt aplicate în conformitate cu recomandările autorităţilor competente.

În acest sens, sunt efectuate analize fizico-chimice şi microbiologice asupra furajelor pentru păsări şi monitorizări a stării de sănătate a efectivelor, analize asupra produsului finit înainte de a pleca în piață cât și a tuturor fermelor de creștere, înainte de popularea acestora cu efective, prin intermediul specialiștilor noștri sanitar-veterinari.

Transavia deține mai multe laboratoare de analize în județele Alba, Brașov și Caraș Severin:

Laborator analize Oiejdea - aici se efectuează analize microbiologice și fizico-chimice pentru carne.

Laborator analize carne Avicola Brașov, în cadrul căruia se fac analize microbiologice, fizico chimice apă și analize serologice.

Laborator FNC Santimbru, unde se fac analize pentru materii prime și produs finit-furaje.

Laborator Ferma 4 - analize microbiologice fermă și analize serologice.

Laborator punct lucru Bocșa, unde se fac analize microbiologice la carne si ferme.